תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, גשר הזיוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה125/ 10/ 2ערר על תכנית חא/מק/5/2010
צפוןמטה אשר, גשר הזיוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה126/ 10/ 2ערר על תכנית מס' חא/מק/6/2010
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 10159תחנת תידלוק ושרותי דרך, גשר הזיו
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 11182קבוץ גשר הזיו12/03/2001
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13283חוות לולים, גשר הזיו20/08/2007
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13381קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים02/02/2004
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13967הוספת שימושים לשירותי דרך- קבוץ גשר זיו:
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 14761הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו28/06/2007
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 17761הגדלת זכויות בניה בחוות לולים, גשר הזיו04/01/2011
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 18310הרחבת חוות לולים, גשר הזיו14/06/2012
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2064אזור תעשיה, גשר הזיו26/08/1976
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2938לולים בגשר הזיו
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 4798מרכז ספורט, גשר הזיו
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 57גשר הזיו07/03/1951
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיו14/11/1993
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 8051שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו01/09/1994
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 970גשר הזיו17/11/1974
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2004/ 14קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו21/12/2005
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2006/ 5שינוי קווי בניין , גשר הזיו