תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13967הוספת שימושים לשירותי דרך- קבוץ גשר זיו: