תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2004/ 14קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו21/12/2005