תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, יסעורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 08/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14003מאגר דמון-דרומית לקיבוץ יסעיר:19/03/2006
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 17076חוות לולים, קבוץ יסעור24/09/2009
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 18292מתקן הנדסי, תחנת שאיבה לביוב, קיבוץ יסעור07/11/2011
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 18644הרחבה צפונית - קיבוץ יסעור
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 2253קבוץ יסעור14/02/1980
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4059אזור תעשיה, יסעור
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדש05/12/1985
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 51יסעור23/03/1951
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 7436תכנית מפורטת קבוץ יסעור
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 8052שנוי יעוד לתחנת דלק, יסעור12/01/1995
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתחא/ מק/ 2007/ 23הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור09/09/2008