תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 05/ 2הקמת תורן תקשורת
צפוןמטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 06/ 2התקנת אנטנות על תורן קיים
צפוןמטה אשר, בית העמקבקשה ועדה מקומית36/ 18480רפת
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק02/04/2001
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 12333הגדלת השטח למבני משק - לולים ,
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13427הרחבת אזור מבני משק - לולים08/12/2005
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13813הרחבת קיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13961קביעת הוראות בנייה לצורך הקמת רפת:
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 16361מתחם נופש וספורט, בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמק17/12/2008
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 18026מתחם נופש וספורט במבואות בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 18788תוכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים במושב בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 19551תכנית מתאר, בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 2408מוצא לביוב -בית העמק15/06/1978
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 454 - צפוןתכ' מפורטת מס' 454 - בית העמק25/10/1973
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 59בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 683בית עלמין קיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 6878תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2008/ 17איחוד וחלוקה, בית העמק13/01/2010
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2010/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתמשצ/ 37תכנית מפורטת מס' משצ/3702/07/1989