תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בית העמקבקשה ועדה מקומית36/ 18480רפת
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13961קביעת הוראות בנייה לצורך הקמת רפת:
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמק17/12/2008
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 18788תוכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים במושב בית העמק