תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 15029חניון נחל , אל - על07/11/2011
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 16673תוספת כ - 130 מגרשי מגורים, תכנית מתאר אבני איתן
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 17181הקצאת שטח למבני משק, אבני איתן14/09/2009
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 19696מתאר אבני איתן
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 5201מושב אבני איתן15/05/1988
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתג/ 7965שנוי יעוד לתיירות משולב, אבני אייתן (גניזה)
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתגו/ מק/ 13649/ 1איחוד וחלוקה, אבני איתן
צפוןגולן, אבני איתןתוכניתגו/ מק/ 8118/ 01איחוד וחלוקה, המפל השחור, אבני איתן30/10/2006