תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, עברוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 10/ 2כביש גישה למטמנת עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 11080קיבוץ עברון28/11/2001
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13149מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון20/10/2003
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 13281חוות לולים , עברון11/05/2004
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 14942מתאר והרחבת קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 1546כריית כורכר ליד קב' עברון21/04/1974
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 16250מגרש הדרכה לנהגים, קיבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 17515כביש גישה לקיבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 17933הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 1939בית עלמין -עברון05/02/1976
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 19518מתקנים הנדסיים- מטמנת עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 204עברון08/10/1970
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 2449קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברון25/03/1982
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 4691תוספת למחצבות כורכר קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5135חלוקת מגרשים מחדש נתיב השיירה, קבוץ עברון27/11/1986
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5441הרחבת מוסד חנוכי אושרת
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 9798שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברון15/02/2007
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 6חוות לולים בקיבוץ עברון.12/11/2009