תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1042בית עלמין -מצובה31/05/1973
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1107כביש גישה מכביש כברי לכביש מצובה03/02/1972
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובה24/07/2005
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1349קבוצת מצובה06/07/1972
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 13660אזור תעסוקה ומסחר
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 18198קיבוץ מצובה
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1904לולים בקבוצת מצובה04/05/1975
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 2954קב' מצובה
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 3466קבוץ מצובה20/07/1981
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 431קבוצת מצובה05/04/1962
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 5439קבוץ מצובה26/12/1991
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 25תכנית מפורטת -קיבוץ מצובה. שינוי לתוכניות:חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 1284030/05/2012
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 27איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובה
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2010/ 25תכנית מפורטת קיבוץ מצובה, שינוי לתכניות מס': חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 12840