תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1041תכנית מפורטת מס' 104103/02/1972
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1225קבוץ געתון15/06/1972
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13054הרחבת קיבוץ געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חברים16/02/2006
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 15020מרכז תיירות ונופש, געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 16252הרחבת קיבוץ געתון26/01/2011
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 17737קידוח ותחנת שאיבה, געתון 2
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1935בית עלמין בגעתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1988קבוץ געתון01/01/1976
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 2786ביוב מרכזי בק' געתון14/05/1978
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4518מתאר געתון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 49געתון14/02/1952
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם14/07/1988
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 5555מתקנים הנדסיים, געתון11/05/1989
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 6215אתר למחפורת קירטון מעלות- געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 7571שנוי ל- 4947 , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8435שינוי יעוד לתעשיה שנוי ל - 4947 געתון. - (גניזה)
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8542שינוי יעוד מחקלאי לאזור תיירות ונופש, געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 3שינוי קווי בניין , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 7הרחבת דרך , געתון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2010/ 9איחוד וחלוקה - החלפת שטחים, געתון16/01/2012