תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, עראמשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 07/ 2מדרגות + ממ"ד בקומת קרקע
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 1196חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה13/05/1971
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 1217תכנית מס' 121704/02/1971
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 12448קידוח בסתן יקינטון22/07/2003
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 13576תכנית מתאר ערב אל עראמשה18/11/2008
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 13738שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד,לול, עראב אל עראמשה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 14793הסדרת שטחים לגידול בעלי חיים, ערב אל עראמשה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 15332ערב אל ערמשה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 2245ערב אל ערמשה20/04/1978
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4039שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה02/06/1983
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4122נוי יעוד למגורים, ערב אל עראמשה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4463שינוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4692חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה29/08/1985
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4756חלוקת מגרשים לבניה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5182שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5286שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5742שנוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבה26/11/1992
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 7285שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה14/03/2000
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 826ערב אל עראמשה23/11/1967
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8617ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה09/05/1996
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8990שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות, ערב אל ערמשה.
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתחא/ מק/ 2001/ 1שינוי תקנוני בנושא קווי בנין בערב אל עראמה31/01/2002
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתתממ/ 2/ 50תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 50 - ערב אל ערמשה28/02/2006