תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 11/ 2מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מלחים מבאות וקו מי תמלחת
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 06/ 2קו תמלחת זמני
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 10/ 2מתקן הטפלה למים
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 12988מתקן טיפול שפכים, כפר מסריק14/11/2004
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 1328תחנת בנזין סונול -כפר מסריק15/08/1974
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 1643כפר מסריק23/03/1975
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17104הרחבת קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17630תכנית מתאר קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 19202קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 2263תחנת דלק "סונול" כפר מסריק05/10/1979
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 3371ביטול כביש - כפר מסריק10/11/1980
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 4755קבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריק27/11/1986
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5360קבוץ כפר מסריק22/07/1990
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 792 - צפוןתכ' מפורטת מס' 792 - כפר מסריך24/07/1969
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 8274אזור תעשיה, כפר מסריק15/06/1995
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריק27/01/2005