תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 06/ 2קו תמלחת זמני
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17104הרחבת קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17630תכנית מתאר קיבוץ כפר מסריק