תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 10/ 2היתר בניה
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןבקשה ועדה מקומית11/ 18254בית מגורים חדש
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןבקשה ועדה מקומית11א/ 18254בית מגורים חדש דו משפחתי
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 13407עדכון מערכת הדרכים והוספת שטחי ציבור15/02/2005
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 13784שינוי תכנון מפורט באזור גוש 18254
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 13895אזור מרכזי לגידול בע"ח, שיח' דנון23/10/2006
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 15997חניון רכב כבד , שיח' דנון
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 17514אזור מלאכה ודרך מחברת, שיח' דנון
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 18452שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור - סככת אבלים, שיח דנון22/08/2012
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 19032אזור מלאכה ודרך מחברת שיח דנון
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנו13/05/1982
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 3148שנוי יעוד למגרש ספורט, שייך דנון - (גניזה)