תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומית18211/ 1לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווהל-3 סוסיםבשטח 78.12 מ"ר בלימן
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומית2005017518211/ 1 לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 10162שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "בנה ביתך". לימן05/06/2008
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 11307תכנית מתאר לימן , מתאר 1
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 1456בית עלמין -מושב לימן26/08/1973
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 15019הרחבת מושב לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16243הוראות בניה למושב לימן.
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16648הוספת יעוד אכסון כפרי בנחלה, מושב לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16954מסחר ונופש כפרי, מושב לימן בית מס' 72
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 17512שינוי יעוד מקרקע חקלאית לנופש כפרי, מושב לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 18307מתאר לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 18731תכנית מתאר מושב לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 2451מושב לימן
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימן29/03/1985
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 6322תעשייה ומלאכה
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 8438בנה ביתך לימן28/07/1996
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומיתלימן 2007/ 0138הקמת מחלבה תיירותית כשימוש חורג של אורווה קיימת וסככה חקלאית קיימת
צפוןמטה אשר, לימןישות כלליתעתמ/ 09/ 802205ורצברגר שרה נגד ועדה מחוזית צפון, ו. מקומית חבל אשר וכו'