תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, נס עמיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים904/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 16804רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 1733נס עמים02/06/1974
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 2244נס עמים22/08/1977
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 620נס עמים
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 6382הרחבת נס עמים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 708נס עמים
צפוןמטה אשר, נס עמיםישות כלליתעתמ/ 08/ 378נס עמים נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, לוחמי הגטאות, וכו'