תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 05/ 2לגיטימציה לתוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 08/ 2בית מגורים מוצע
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 07/ 2תוספת בקומה שלישית והקלה בגובה הבנין
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1031שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 11093שבי ציון13/02/2003
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1297שנוי לתכנית 616 שבי ציון16/03/1972
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 13031תחנת שאיבה שבי - ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 13730תכנית מפורטת למגורי החברים27/02/2006
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 14207שמורת טבע חוף וים, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1437שנוי יעוד שטחים בשבי ציון28/02/1974
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15061כפר אבות ונופש מטרופוליני, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15080הוספת תכליות וזכויות בניה באזור מלונאות - שבי ציון28/06/2007
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15389מעבר דו מפלסי - שבי ציון28/06/2007
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1542שבי ציון24/10/1974
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1636שנוי יעוד -שבי ציון25/10/1973
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1664שבי ציון חוף דרום12/05/1974
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1665שבי ציון מלון דולפין
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 18664תוספת תכליות באזור מוסדות ציבור ותיירות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 18836שינוי גבול אזור המגורים למלונאות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 19133שנוי גבול בין איזור המגורים למלונאות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 205שבי ציון -חוף דרום17/10/1963
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2081שינוי מס' לתכנית מס' 616 -שבי ציון11/03/1976
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2764שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 363תכנית שנויים לשבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 367תכנית שנויים -שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4שבי ציון08/05/1952
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4416חלוקת מגרשים מחדש , שבי ציון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 616 - צפוןתכנית כללית - שבי ציון14/07/1975
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6427דרך גישה לחצר
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציון18/12/1994
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 93הרחבת שטח בנין ערים -שבי ציון21/03/1946
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 9508שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז מסחרי ותחנת תידלוק מדרגה ג', שבי ציון