תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 15331עמקא-גבעה30/04/2007
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 15820הוראות בניה למושב עמקא28/04/2010
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 16358קידוח עמקה 1א22/12/2011
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 8717שינוי יעוד - מושב עמקא.21/07/1996
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתחא/ מק/ 2003/ 1איחוד וחלוקה\ עמקא17/12/2003