תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12429מכלול תיירות מושב אליעד04/08/2002
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12565מתקן בטון אל על
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12566אליעד - מגורים05/04/2005
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 13298דרך גישה - אליעד30/12/2004
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 14471מתחם תיירות, אליעד18/11/2008
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 19101ביטול דרך מס' 12, מושב אליעד21/05/2012
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 5009אזור לולים אליעד
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 8086שרותי דרך, צומת אליעד
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 8217שנוי יעוד למבני משק, אליעד20/06/1996
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 8347מושב אליעד28/11/1996
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 8874שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים מושב אליעד.02/03/1997
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתגנ/ 16336מבני משק - מושב אליעד
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתגנ/ 18638ביטול דרך אזור מלאכה ואחסנה, אליעד