תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 11121מרכז תחבורתי תעופתי אפיק24/06/2003
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 14283תכנית מתאר קיבוץ אפיק27/02/2006
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 14772שיקום מחצבת אפיק15/02/2007
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 17587שכונת מגורים - הרחבה קיבוץ אפיק26/01/2012
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 17770תכנית מתאר לקיבוץ אפיק
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 5844קבוץ אפק31/12/1992
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 7938קבוץ אפיק