תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 11068קיבוץ נווה אור05/01/2006
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 11378שרותי דרך מסחר ומלונית נווה אור
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 15153שמורת טבע עין אור15/05/2011
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 1672מחצבת בזלת נוה אור12/05/1974
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 16935חלוקת מתחם מגורים למגרשים לשיוך לחברים - קיבוץ נוה אור
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 16936תכנון מחדש של שטח "מחנה" קיבוץ נווה אור03/09/2009
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 18745מתקנים הנדסיים, נוה אור
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 2290נוה אור02/11/1978
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 4832תוספת שטח מגורים קיבוץ נווה אור - (גניזה)
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 56נוה אור08/11/1951
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 6115קיבוץ נוה אור - (גניזה)
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 6424שרותי דרך קב' נוה אור - (גניזה)
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 718שמורת טבע, נוה אור20/07/1967
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 7464תיחום שטח הפיתוח וקביעת איזורים -נוה אור
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתמשצ/ 56נוה אור והסביבה19/09/1990