תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 11170תכנית מפורטת מלכישוע
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 12505הרחבת שטח למבני ציבור - מוסד גמילה, מלכישוע13/03/2003
צפוןעמק המעיינות, מירב, מלכישוע, מעלה גלבעתוכניתג/ 14284תכנית מתאר מזרח הגלבוע
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 4709קבוץ מלכישוע
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 4956קבוץ מלכישוע11/03/1990
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 7465תיחום שטח וקביעת אזורים -מלכישוע02/07/1995