תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, שלוחותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 05/ 2הקמת מערך קומפוסטציה לחומרים אורגניים
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתבב/ מק/ 7958/ 1כביש גישה לשלוחת צבאים
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתג/ 15036מבני משק, קיבוץ שלוחות
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתג/ 16438מבני משק חקלאיים לגידול בעלי חיים, קיבוץ שלוחות
צפוןעמק המעיינות, רשפים, שלוחותתוכניתג/ 18610שלוחות - רשפים - שכונה קהילתית מעורבת10/05/2012
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתג/ 18611קיבוץ שלוחות
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתג/ 6612קבוץ שלוחות04/08/1994
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתג/ 9660לול הודים, שינוי למתאר, קיבוץ שלוחות.
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתמשצ/ 52שלוחות והסביבה