תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 10884נווה איתן - בית החינוך המשותף, שינוי למתאר
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 10886קיבוץ נווה איתן - הרחבת יישוב14/02/2002
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 12646נווה איתן - תעשייה ומבני משק22/04/2004
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 15097בריכות אידוי והגירה, נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 15199בריכות אידוי ואגירה, נוה איתן31/12/2006
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 17364חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי יעוד - קיבוץ נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 1764מפעל תעשיה בקב' נוה איתן30/01/1975
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 18708בריכות קדם, נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 18743מתקנים הנדסיים, נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 18756תכנית חלוקה והסדרת מגרשי מגורים, נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 5650תחנת תידלוק, נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 7934קיבוץ נוה איתן
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתמשצ/ 43תכנית מס' משצ/4302/07/1989