תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 13019בית ספר ביכורה גישה וחניה16/01/2003
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 13331מרכז ביכורה - מסחר24/02/2005
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 14648מבני ציבור, מסחר וספורט, ביכורה
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 2135מחצבת סינטר ביכורה20/04/1978
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 4469הרחבת מושב, ביכורה07/06/1984
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 5550תכנית מפורטת מס' 5550 הרחבת מושבי ביכורה שנוי ל4469-10/01/1991
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 5947שרותי דרך ומסעדה - צומת ביכורה07/02/1991
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 6916הקצאת שטח למבני ציבור, ביכורה
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ במ/ 150ביכורה09/11/1999