תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 10507שינוי יעוד דרך לשטח תעשיה ומבני משק, שינוי יעוד ממגורים לדרך ושטח מבני משק,03/07/2003
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12500רשפים - הרחבה קהילתית29/03/2007
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12507עין מודע08/02/2005
צפוןעמק המעיינות, רשפים, שלוחותתוכניתג/ 18610שלוחות - רשפים - שכונה קהילתית מעורבת10/05/2012
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 18820מתקנים הנדסיים, רשפים
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 21רשפים30/10/1952
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 5030תכנית מפורטת קבוץ רשפים22/01/1990
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 9095שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, קיבוץ רשפים04/08/1998
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתמשצ/ 53רשפים19/09/1990
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתעמק/ מק/ 26קיבוץ רשפים-החלפת שטחים30/05/2012