תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבב/ מק/ 3נוי יעוד בין שטח פרטי פתוח לשטח למגורים, שדה תרומות21/11/2000
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבב/ מק/ 6שינוי בקו בני צידי, שדי תרומות16/12/2002
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבבש/ מק/ 12איחוד וחלוקה של מגרש 18, שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 1047כביש מס' 41 קטע עוקף שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 12959פונדק מעיין שדה תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 13376מחצבת מעלה אלישע
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14265שדי תרומות מגרש 85
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14297שדי תרומות- מגרש 8508/02/2005
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14359שדי תרומות - הרחבת מגורים 69 יח"ד29/03/2007
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 15049שכונת בנים, הגדלת זכויות בניה, שדי תרומות28/02/2008
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 16675תוספת שטחי בניה,תכסית וקווי בנין במגרשי המגורים.21/06/2010
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 17202פונדק מעיין, מושב שדה תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 17428שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - חוות לולים, שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 18614חוות לולים, שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 18900חוות לולים, שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 3723שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שדה תרומות17/06/1982
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 7029שדי תרומות הרחבה24/06/1993
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 7042הקצאת מגרש לשירותי דרך ומסעדה -שדה תרומות31/07/1991
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתגנ/ 17984אירוח כפרי במגרש 19, שדה תרומות
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתעמק/ מק/ 25שדי תרומות 19 - אירוח כפרי