תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ 12508בריכת מים ליד תל תאומים23/07/2007
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ 18819מתקנים הנדסיים, תל תאומים
צפוןעמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ במ/ 23תל-תאומים17/01/1991