תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 07/ 2חידוש היתר למבנה לול
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)בקשה ועדה מקומית6/ 20965לגיטמציה ושימוש חורג למבנה בלול השלמה להיתר בניה מס' 3782 - מבנה לול
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 10917ניר דוד - גן גורו03/11/2005
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 12013שמורות טבע נחל הקיבוצים30/12/2004
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 15129איחוד וחלוקה בשטח מגורים, קיבוץ ניר דוד30/04/2007
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 15888מתקן הנדסי מקורות-מעין שוקק 1 , ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 16990חלוקת שטח למגרשים - קיבוץ ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 18084תכנית מתאר - ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 18718אזור חקלאי, ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 18744מתקנים הנדסיים, ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 2589מפעל תעשיתי -קב' ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 406ניר דוד20/07/1961
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 4154קבוץ ניר דוד11/07/1985
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 5684שנוי יעוד למגורים -ניר דוד22/11/1990
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 665גן לאומי, גן השלושה, ( ניר דוד)29/12/1966
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 7456שרותי דרך, קיבוץ ניר דוד16/03/1995
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 7470קיבוץ ניר דוד03/08/2000
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 7933כפר נופש, ניר דוד02/03/1997
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 9405שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח שרותי דרך ותחנת תידלוק ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתגנ/ 16893תחנת מעין חומה ומגדל, קיבוץ ניר דוד08/07/2010
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתמשצ/ 39ניר דוד
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)ישות כלליתש/ צפ/ ג/ 12013שמורת טבע נחל הקיבוצים