תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתבבש/ מק/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ חמדיה
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 1145 - צפוןשינוי 1 לתכנית 343 - קיבוץ חמדיה04/11/1982
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 2814מתקני ביוב וטהור שפכים, חמדיה
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 8095תחנת דלק ושירותי דרך, קיבוץ חמדיה12/10/1995
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 8459תכנית מפורטת מספר ג / 8459 שינוי יעוד מאיזור מגורים ותעשיה לבי"ס איזורי "דקלים
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 9318תיחום שטח קיבוץ חמדיה25/06/2001
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתמשצ/ 51חמדיה והסביבה