תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתבבש/ מק/ 9איחוד וחלוקה, פלכר, כפר רופין26/08/2008
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 10885כפר רופין - הרחבת ישוב , שינוי למתאר03/05/2001
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 13510מגורים 27 מגרשים08/06/2005
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 14185כפר רופין-מדגה:19/06/2006
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 15899שמורת טבע , תל סהרון14/06/2012
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 16317קיבוץ כפר רופין - דגי נוי21/07/2011
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 18055הקמת בריכות מדגה ומבני שירות, כפר רופין
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 18560קיבוץ כפר רופין
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 18764מתקנים הנדסיים, כפר רופין
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 362כפר רופין08/12/1960
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 3778קבוץ כפר רופין22/08/1985
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 719שמורת טבע, כפר רופין20/07/1967
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 798שמורת טבע זקום -כפר רופין12/03/1970
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתמשצ/ 42תכנית מפורטת מס' משצ/4202/07/1989