תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 13806מאגר מים ודייג - שדה אליהו
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 14352שדה אליהו - מבני משק ותעשיה
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 14393שדה אליהו - מבני משק ותעשיה - קיבוץ שדה אליהו
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 15038קומפוסט, שדה אליהו19/03/2006
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 15890מבני משק תוספת מערבית , שדה אליהו
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 16505תכנית מתאר חדשה - קיבוץ שדה אליהו31/08/2011
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 18746מתקנים הנדסיים, שדה אליהו
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 342שדה אליהו30/05/1963
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 5848קבוץ שדה אליהו10/01/1991
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 6414קבוץ שדה אליהו04/02/2002
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתמשצ/ 63שדה אליהו והסביבה21/11/1991