תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבב/ מק/ 7שינוי יעוד מאזור חלקאי לאזור מבני ציבור, עין הנציב27/11/2003
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבבש/ מק/ 6074החלפת קרקעות חקלאי למגורים ולהיפך , עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבבש/ מק/ 6074/ 01איחוד וחלוקה - עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 10791מכון אזורי לטיפול בשפכים - בקעת בית שאן13/09/2001
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 12776מבני משק - לולים
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 13332מאגר מיים ודייג
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 14919מבני ציבור - מדרשת בנות, קיבוץ עין הנצי"ב08/02/2005
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 15040בריכות דגים, עין הנצי"ב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 15050קיבוץ עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 15098בריכות דגים, עין הנצי"ב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 15272אתר בריכת מים ליד עין הנצי"ב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 16407בריכת מים 155, קיבוץ עין הנצי"ב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 16929מבני משק - עין הנציב26/09/2011
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 17203עין הנציב - שטח בנוי
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 18060מאגר מים, קיבוץ עין הנצי"ב15/05/2011
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 1816מפעל תעשיה בקב' עין הנציב24/07/1975
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 1865מחצבת נארי עין הנציב10/07/1975
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 18706תכנית מתאר עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 18717הגדלת זכויות בניה, אזור תעשיה עין הנצי"ב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 19361הגדלת אחוזי בניה באזור התעשיה
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 19731מתאר לקיבוץ עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 238עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 6074קבוץ עין הנציב01/11/1993
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתמשצ/ 54עין הנציב והסביבה20/06/1991
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתעמק/ מק/ 16איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל ובזכויות בניה, עין הנציב09/11/2008
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתעמק/ מק/ 28"החלפת שטחים במגרש לתעשיה - עין הנצי"ב"