תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתבבש/ מק/ 18שינוי קו בנין, מעלה גלבוע18/08/2009
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 12909חווה לטורבינות רוח, גלבוע
צפוןעמק המעיינות, מירב, מלכישוע, מעלה גלבעתוכניתג/ 14284תכנית מתאר מזרח הגלבוע
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 16545מרכז שרותים - מחסום גבול בקעת הירדן, קיבוץ מעלה גלבוע
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 18044תכנון מחדש של תכנית המתאר מעלה גלבוע
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 19465לול - מעלה גלבוע23/10/2012
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 19729מתאר לקיבוץ מעלה גלבוע
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 4636קיבוץ מעלה הגלבוע31/03/1987
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 6117דרך מקשרת מעלה גלבוע - מירב31/07/1991
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 7508תחנת תידלוק ושרותי דרך - מעלה גלבוע01/09/1994
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 9825מעלה גלבוע - הרחבת ישוב.21/08/2002
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעבקשה ועדה מקומיתמעלה גלבוע 2008/ 0047לול
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתעמק/ מק/ 22שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתתממ/ 2/ 32תמ"מ חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 32 - חוות טורבינות רוח בגלבוע23/05/2005