תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתבבש/ מק/ 15איחוד וחלוקה בשטח תעשייה , מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10505בית עלמין והנצחה, מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10506קיבוץ מעוז חיים19/06/2006
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 14358מסוף גבול נהר הירדן-מעוז חיים05/02/2006
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 18884מתקנים הנדסיים בקבוץ מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 2117מעוז חיים03/08/1978
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 721תכנית מס' 72111/05/1967
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 7747קיבוץ מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 8414אזור סחר ומעבר - מעוז חיים.27/11/1997
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתגנ/ 17365מסוף נהר הירדן - 2006, קיבוץ מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתמשצ/ 41תכנית מפורטת מס' משצ/4102/07/1989
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתעמק/ מק/ 21מסוף גבול נהר הירדן18/08/2011