תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 11366תחנת דלק ושירותי דר מושב רחוב01/11/2001
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 11708מושב רחוב, הרחבה קהילתית28/11/2001
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 16650תוכנית ג/ 16650
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 18449תחנת תדלוק, מושב רחוב06/08/2012
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתגנ/ 16300שינוי ייעוד ממגורים לשטח חקלאי להקמת מחסנים ובית אריזה חקלאי , מושב רחוב
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתגנ/ 16894מגרש 60 - מושב רחוב
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתעמק/ מק/ 19שינוי בקו בנין, מגרש 565, רחוב23/12/2010