תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 14649קיבוץ שדה נחום- הוראות בניה13/09/2005
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 16066רה תכנון שטח המחנה- קיבוץ שדה נחום07/10/2010
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 18769מתקנים הנדסיים, שדה נחום
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 19422מתקן הנדסי / פוטו ווטאי, שדה נחום ב'
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 19423מתקן הנדסי - פוטו וולטאי - שדה נחום א'
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 4424חלוקת מגרשים מחדש23/02/1984
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 7463יעוד שטחים והנחיות תכנון -שדה נחום
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 9266שכונת בנים - שדה נחום. שינוי למתאר, קיבוץ שדה נחום07/05/1998
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתמשצ/ 48שדה נחום והסביבה18/04/1990
צפוןעמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתעמק/ מק/ 27שינוי קווי בניין ותכסית - שדה נחום04/11/2012