תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, מסלותתוכניתג/ 17585תכנית מתאר- קיבוץ מסילות
צפוןעמק המעיינות, מסלותתוכניתג/ 18765מתקנים הנדסיים, מסילות
צפוןעמק המעיינות, מסלותתוכניתג/ 505מסילות14/01/1965
צפוןעמק המעיינות, מסלותתוכניתג/ 5575קבוץ מסילות28/03/1991
צפוןעמק המעיינות, מסלותתוכניתג/ 6734קבוץ מסילות06/08/1992