תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתבבש/ מק/ 8איחוד וחלוקה מחדש, טירת צבי19/02/2006
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15037תוכנית מתאר -טירת צבי30/05/2006
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15900שמורת טבע , עין ג'ינדה14/06/2012
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 16318טירת צבי - מפטמה11/09/2012
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 2034משחטה -טירת צבי
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 353טירת צבי
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 6065טירת צבי21/11/1991
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 717שמורת טבע טירת צבי ( עין ג'דנה)23/05/1968
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 7381קבוץ טירת צבי16/12/1993
צפוןעמק המעיינות, טירת צביבקשה ועדה מקומיתטירת צבי 2009/ 0056רפת
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתמשצ/ 60טירת צבי והסביבה27/12/1990