תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 12737גבעת יואב - מגורים שכונה דרומית25/01/2006
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 13279מלונית -בר קייט, גבעת יואב
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 14264גבעת יואב 170
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 14735הסדרת שטח לתיירות, קרוואן פארק, גבעת יואב
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 16037הרחבת אזור מבני המשק, גבעת יואב
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 16427שדרת מלוניות, גבעת יואב21/06/2010
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 17501מגורים שכונה דרומית, הקטנת זכויות לצימרים, גבעת יואב
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 18326אזור מבני משק, גבעת יואב01/12/2011
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 18676שנוי נקודתי למגרש 3, גבעת יואב
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 5011אזור לולים גבעת יואב27/10/1996
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואב16/02/1995
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 7937שנוי יעוד שטח מחקלאי למבני משק, גבעת יואב18/06/1996
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993