תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתבבש/ מק/ 10החלפת שטחים, מגרש 58, מושב רוויה27/09/2006
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 14353תחנת ביכורה-דוויה05/03/2009
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 14360רוויה הרחבה ב'12/07/2007
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 15527מכון ובריכת אגירה, מינוס 3, רויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 15891מתקן הנדסי מקורות-קידוח רויה 2 ,מושב רויה
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 18636אזור חקלאי עם הנחיות מיוחדות לבניית לולים, מושב רוויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 18707מבני משק - לולים, מושב רוויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 19238לולים במושב רוויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 20277חוות לולים מושב רוויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 2894מחצבת בזלת - רויה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 6773מחצבת אבן גיר22/09/1994
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 9542מחצבת רויה, שינוי למתאר.01/10/1998
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתעמק/ מק/ 31מגרש 22 - מושב רוויה