תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 09/ 2הצבת מחסן בחצר
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 06/ 2בית מגורים חדש
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 04/ 2גידור הקפי לתחנת משטרת בית שאן
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 03/ 2בקשה להקמת בנין מסחרי.
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 08/ 2בנית חומה מבלוקים בשטח משותף ופתיחת פתח בחזית
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 08/ 2בניית גדר
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה036/ 08/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 08/ 2התנגדות למכון שטיפה ידני לרכב
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 05/ 2היתר לבנין חריגה מקו בנין
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 08/ 2בקשה לחידוש היתר לתחנת תדלוק
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 04/ 2בניית חניה וקומה שלישית
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 03/ 2התנגדות לבניית פרגולה
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 10/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 07/ 2מתן לגיטימציה לבניה קיימת
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 03/ 2התנגדות להפקעת שטחים ממשטרת בית שאן
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 12/ 2יציקת רצפת בטון בחצר בית משותף
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 03/ 2הפקעת שטחים במתחם משטרת בית שאן
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 09/ 2מחסן בקומת עמודים
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 09/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 08/ 2בניית מלונית
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 02/ 2בנית פרגולה בבית משותף
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 09/ 2בנית קיר לצד שכן בבית משותף
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 07/ 2חידוש היתר לבית כנסת
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 09/ 2בנית מחסן בחצר
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 10/ 2אישור למחסן וסככה, מתן לגיטימציה
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 04/ 2תוספת בניה
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 10/ 2הגדלת מרפסת פתוחה
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 06/ 2תוספת לעסק קיים
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 07/ 2ניתוק חשמל
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים314/ 08/ 2החלפת גג ישו לחדש
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 09/ 2תביעת פיצויים מתכנית ג/12623
צפוןבית שאןתוכניתבש/ 17תכנית מס' ב"ש 1716/11/1972
צפוןבית שאןתוכניתבש/ 18תכנית מס' ב"ש 1814/02/1974
צפוןבית שאןתוכניתבש/ 21תכנית מיוחדת מס' ב"ש 2114/02/1974
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 10247/ 1שינוי קו בניין , מרכז חנויות - ברוך חפץ , בית שאן01/11/2009
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 47/ 1איחוד וחלוקה למגרשים , תוספת שטחי שירות, וקביעת הנחיות בינוי, בית שאן23/04/2002
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 4783/ 1החלפת שטח מגורים לשצ"פ, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 1קביעת הוראות - החלטת אזור מיועד למבני ציבור בשטח מגורים וקביעת תנאים, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 11שינוי קו בנין לאולם ארועים, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 14הרחבת שטח ציבורי ע"ח מסחר , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 15שינוי קו בנין, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 25איחוד וחלוקה בטיילת ומרכז תיירות , בית שאן28/05/2007
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 27שינוי קו בניין אבישי צפרי , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 40שינוי קו בנין קדמי למבנה קיים, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 48שינוי בקווי בנין להסדרת מבנה הקיים , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 51שינוי קו בנין, שכונתחלוצים , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 52שינוי קו בנין קדמי וצידי לקו אפס, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 57שינוי קו בנין צידי, מגרש 38/1, שכ' אליהו , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 58מרכז עירוני - מרכז עסקים ומרכז אזרחי , בית שאן10/10/2011
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 59שינוי קו בנין, רח' טולדנו , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 61שינוי קו בנין אחורי, מגרש 80 ,שכ' ג' בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 66שינוי קו בנין בצד הדרום מערבי, בית שאן02/02/2012
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 7306/ 1החלפת יעודי שטחים מבני ציבור ותיירות, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 7306/ 6גני סקיטפוליס, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ 7306/ 70החלפת שטחים משטח מגורים לשצ"פ , בית שאן02/02/2012
צפוןבית שאןתוכניתבש/ מק/ ג/ 7306/ 16תוכנית בש/ מק/ ג/ 7306/ 1615/04/2007
צפוןבית שאןתוכניתג/ 1015כביש עוקף בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 1021מקלט תת קרקעי -בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10242כלבו "קלאבמרקט", שינוי למתאר, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10247שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחר, שינוי למתאר בית שאן.05/10/2000
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10494שינוי יעוד מבניני ציבור ומש.צ.פ לאזור מגורים ב', בית שאן09/03/2004
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10495שינוי יעוד לשם הרחבת דרך, שינוי למתאר, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10496שצ"פ ומבנה ציבור בגן לאומי בית שאן, שינוי למתאר
צפוןבית שאןתוכניתג/ 10526גן ארועים סקיטופוליס, שינוי למתאר, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 1076אתור שטחים למקלט ולגן ילדים - בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 1085מפעל בטון מובא "פיוניר " -בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 1092יעוד שטח להעמדת מבנים -בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11001שכונת אלי כהן, בית שאן !
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11518פונדק זראי בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11519התווית דרך גישה
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11649שינוי יעוד ממגורים לאזור מסחרי, בית שאן, מתאר 1
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11702הגדלת אזור תעשיה על חשבון שטח צבורי פתוח
צפוןבית שאןתוכניתג/ 11990בית כנסת לעדה האתיופית
צפוןבית שאןתוכניתג/ 12387שינוי יעוד לשטח מסחרי באזור התעשיה
צפוןבית שאןתוכניתג/ 12511יעוד שטח למגורים מיוחד בית שאן03/07/2003
צפוןבית שאןתוכניתג/ 12534התווית דרך גישה לשכונה דרומית מערבית בית שאן27/08/2002
צפוןבית שאןתוכניתג/ 12613שינוי יעוד למסחר ואחסון, אזור תעשייה בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 12623מרכז שווקים, בית שאן28/08/2006
צפוןבית שאןתוכניתג/ 13021אזור מעורב מגורים ושירותי אירוח
צפוןבית שאןתוכניתג/ 13132שכונת האקליפטוס25/09/2008
צפוןבית שאן, עמק המעיינותתוכניתג/ 13333תוואי דרך מס' 90
צפוןבית שאןתוכניתג/ 13711תוספת אחוזי בניה
צפוןבית שאןתוכניתג/ 14122שינוי יעוד לאזור מרכז עירוני-כולבו קלאב-מרקט-בית שאן:24/07/2005
צפוןבית שאןתוכניתג/ 14532אולמי גיל בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 14654תוספת אחוזי בניה במגרש ומבנה לשימור, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 14731שינוי יעוד מצבורי למסחר, שפודי הכיכר, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 15403תוספת אחוזי בניה במבנה לשימור, בית שאן30/04/2008
צפוןבית שאןתוכניתג/ 15825שצ"פ הבונים וגן אפרסק , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 15857שינוי יעוד משצ"פ למרכז תיירות, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 15918הגדלת שצ"פ בשכונת נוף הגלעד, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16272הגדלת זכויות בניה, שיכון ג', בית שאן26/06/2008
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16373"אולמי גיל", בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16414שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16415שינוי יעוד למסחרי, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16499שינוי ייעוד ממגורים ב' למסחר , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16585שינוי ייעוד גן לאומי לשטח מסחרי , בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16617הגדלת שטח מסחרי , צומת מסילות בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16732דרך גישה מכביש 71 למתחם כיתן, בית שאן
צפוןבית שאןתוכניתג/ 16747גן לאומי בית שאן , גריעה והרחבת שטחים