תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 08/ 2התנגדות למבנים חקלאיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 02/ 2התנגדות להקמת בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 03/ 2תוספת מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 03/ 2שתי יחידות מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 03/ 2לגיטימציה ותוספת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 04/ 2התנגדות לבניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 03/ 2התנגדות לבניית מגורים חדשה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 07/ 2אי מתן תוקף לתכנית נקודתית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 06/ 2בקשה להיתר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתא/ 24תכנית אב טייבה (העמק)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11577שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, טייבה זועביה, מתאר 1
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11663שנוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ושנוי תואי דרך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11838שינוי מערכת דרכים, טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 12040חלוקה למגרשים ודרכים, טייבה העמק30/09/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 12519שינוי אזור חקלאי למגורים, לדרך גישה וחלוקה למגרשים.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 13273שינוי יעוד מגורים, דרך להולכי רגל וחלוקה09/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 14425שינוי יעוד מחקלאי למגורים בדרום הישוב
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 14426שינוי יעוד מחקלאי למגורים בצפון הישוב
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 14576שנוי יעוד משטח ספורט למגורים, טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 1551שנוי יעוד קרקע חקלאית למגורים -טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 1559שינוי יעוד -טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 15996תכנית מתאר טייבה (זועביה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17685שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים ואזור משולב מגורים, מבני ציבור ושצ"פ, טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17815שנוי יעוד מחקלאי למגורים, טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17981הרחבת שטח למגורים, דרום טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 19313טייבה זועבייה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 2402שנוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים -טייבה11/09/1977
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 2552חלוקת שטחים -טייבה22/02/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 3053שינוי יעוד למגורים - טייבה13/10/1983
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 4785שנוי יעוד למגורים, טייבה31/03/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 4951שינוי יעוד למגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5094תוכנית מפורטת טיבה10/09/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5535שנוי יעוד למגורים וחלוקה גוש 23207 חל ' 16-18 שינוי ל2552- טייבה.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5791שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6175שנוי יעוד למגורים, טייבה - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6288שינוי יעוד למגורים - טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6670כפר טייבה30/12/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 745תחום בניה טייבה17/04/1969
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 8032שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א', טייבה27/02/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 8452תכנית מפורטת מספר ג / 8452 שינוי יעוד למגורים טייבה.21/09/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 131שינוי בקווי בנייה - טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 39שינוי קו בנין קדמי, טייבה09/11/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 41שינוי קו בנין, טייבה13/06/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 75חלוקה ואיחוד מגרשים, שינוי קו בנין, טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 84שינוי קו בניין , טייבה11/12/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 86שינוי קו בנין , טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 86/שינוי קו בנין, טייבה העמק