תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 10845שינוי תקנון קיבוץ יזרעאל23/11/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 15952מתאר קיבוץ יזרעאל22/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 2465קבוץ יזראעל17/11/1977
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 33יזרעאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 5609חניון נופש וספורט - גבעת יזרעאל08/07/1990
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 7326מפעלים תרבותיים וחינוכיים-יזרעאל08/08/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8330הרחבת מפעלים תרבותיים וחינוכיים - עמק יזרעאל.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8351תחנת תידלוק ושירות דרך, קיבוץ יזרעאל03/12/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8460מפעל לעבוד פסדים, יזרעאלים16/02/1997