תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 12132קיבוץ גבע - תכנית מתאר30/09/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 14205קבוצת גבע תכנית מתאר והרחבה13/03/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 1759קבוץ גבע29/11/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 19406קיבוץ גבע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 251קב'גבע30/05/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 3203קבוץ גבע01/10/1981
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 4092חלוקת מגרשים מחדש, גבע18/11/1982
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 8451פארקיון, גבע12/12/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 9140לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה, קיבוץ גבע28/02/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 104התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע18/08/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 30איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת שטחים, למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 94שינוי קו בניין , גבע28/05/2008