תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 12036תכנית מתאר מולדת17/05/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 13022מבני משק מולדת22/04/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 13308מולדת הרחבה קהילתית06/07/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 2832מושב מולדת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 4806מושב שתופי מולדת30/11/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 503 - צפוןמושב מולדת - ת.ב.ע. מס' 50303/12/1964
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 6547אזור תעשייה מולדת06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 8040שנוי יעוד ללולים, מולדת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 9073שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן טיהור לשפכים ומאגר קולחין - רמת יששכר, מו27/03/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 9810העתקת דרך, יעוד השטח לשצ"פ, מולדת19/05/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ גל/ מק/ 107שינוי קו בנין, מולדת29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ גל/ מק/ 52תיקון בהתווית דרך ומיקום מחסנים במגרשי מגורים, מולדת12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתגל/ מק/ 47שינוי קו בני, משוב מולדת17/11/2005