תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה161/ 05/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתא/ 22תכנית אב סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 10057תחנת תדלוק גן נר, שינוי למתאר, סנדלה03/05/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 11566שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך15/07/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 12117תחנת תדלוק ושרתי דרך גוש 20613 ח' 8 39
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 14381שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עמרי נאיל-סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 14664תכנית מתאר צנדלה29/06/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 19234שכונה צפונית - צנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 3457חלוקת מגרשים לבניה - סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 696 - צפוןתחום בניה - סנדלה21/09/1967
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 8558שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך , סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9040שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9116שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך כפר סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9235תחנת תידלוק ושרותי דרך, כביש 60 , כניסה לסנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 49תוכנית ג/ גל/ מק/ 49
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 59מתן לגיטימציה לבניה קיימת, סנדלה07/02/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 61שינוי קו בנין קדמי, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 46איחוד וחלוקה בהסכמה , סנדלה07/10/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 6408/ 4קביעת מרווח בניה קדמי ואחורי, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 70שינוי הוראות בניה, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתתממ/ 2/ 61תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה28/03/2007