תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 10720מרכז יעל - שכונת מגורים, שינוי למתאר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 11583מרכז יעל, מתאר 1
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטל, יעל, מיטב, פרזוןתוכניתג/ 14820גוש יעל- אביטל,מיטב,פרזון,ומרכז יעל,
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 15321מרכז יעל - הרחבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 5228שינוי יעוד וחלוקה מרכז יעל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 8966מרכז יעל, שינוי לתכנית מפורטת.26/01/1997