תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביבקשה ועדה מקומית21/ 17092תוספת סככת רפת מוצעת+ מתבן+ הריסת סככת מתבן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 10002שיקום מחצבה.21/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 13089נחלות חקלאיות רמת צבי14/12/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 16203גן ארועים שיבולים , רמת צבי18/11/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 1903מחצבה -רמת צבי23/02/1984
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 2059מושב רמת צבי10/09/1981
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 2877מרכז מושב רמת צבי - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 626 - צפוןת.ב.ע. מס' 626 - רמת צבי24/11/1966
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 8510תיחום והרחבה של מושב, רמת צבי
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ במ/ 295הרחבת רמת צבי.14/12/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתגל/ מק/ 14שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים, רמת צבי
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתגל/ מק/ 183הסדרת גבולות לתצ"ר - רמת צבי