תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 10655מוטל בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11046אתר שרותי דרך ותיירות, צומת בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11159תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 14974קיבוץ בית השיטה- תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 16580קיבוץ בית השיטה28/04/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 5100קבוץ בית השיטה03/09/1989
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 7477תחנת תידלוק ושרותי דרך , בית השיטה (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 7726קיבוץ בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 8596תחנת תדלוק ,שרותי דרך ותיירות צומת בית השיטה.20/06/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 9827שרותי דרך, בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבוע11/04/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ בת/ 104קבוץ:בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ בת/ 238קבוץ בית השיטה המהווה תוספת לתכנית מס' ג / 7726
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 170ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ בשטח , בית השיטה11/12/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 177הרחבה קהילתית שלב ג' שינוי קווי בניין-בית השיטה22/02/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 182קיבוץ בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 76שינוי קו בנין, בית השיטה16/05/2006